Kontakty

Kontaktné údaje 

Prevádzkovateľ :

MOTÝĽ TRADE, s. r. o. 

Sídlisko 160/42

02744 Tvrdošín

IČO: 52 289 753 

DIČ: 2120967574

IČ DPH: SK2120967574

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71912/L

 ____________________________________________________________________

 Kontakt :

Telefonický kontakt : 0911 963 498 / 0904 640 409

Email : koze@koze.sk

_______________________________________________________________

Fakturačné údaje :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č.účtu : 0051 5699 8711/0900 

Iban : SK 37 0900 0000 0051 5699 8711

SWIFT :  GIBASKBX 

 ___________________________________________________________________

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: